ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κοπριά
Ποσότητα: 40 lt
 
Κοπριά - Εξωτ. φυτά
Ποσότητα: 50 lt
 
Κοπριά - Γεν. χρήσης
Ποσότητα: 20 lt
 
Τύρφη
Ποσότητα: 12 lt
 
Φυλλόχωμα
Ποσότητα: 12 lt
 
Καστανόχωμα
Ποσότητα: 12 lt